۰۰:۴۱ - یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
رادیو دانشگاه   

برندگان دومین جشنواره ملی مجازی شعر سلامت 

1- علی فرزانه موحد

2- الهه ایزدی لای بیدی

3-امیرحسن ذبیحی

4- حسین مهدویان

5- مجتبی قاضی جیر دهی