ارتباط با ما

تعداد بازدید:۳۷۵

آدرس سایت: http://sherecorona.zbmu.ac.ir

ایمیل: asm@zbmu.ac.ir

آدرس دبیرخانه جشنواره : زابل - خیابان طالقانی - نبش طالقانی 26 - حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل - گروه آموزش و ارتقای سلامت – دبیرخانه جشنواره شعر سلامت

کد پستی : 9861816197   تلفن : 32238029-054

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۹